ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ"

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εισαγωγή Χρήστη
Login:
Password:
Forgot your password?

Society News

 

Καλώς ήλθατε στον ιστοχώρο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επεμβατική Ακτινολογία" της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην επιστημονική περιοχή της Επεμβατικής Ακτινολογίας.


Τελευταία Νέα


1/06/2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ«ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία».

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2023 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ με την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).


14/06/2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ«ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία».

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2022 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ με την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).


05/08/2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ«ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία».

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2021 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ με την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).


22/06/2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2021-2023

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επεμβατική Ακτινολογία».
Με την παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος καλούνται να υποβάλουν την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2023. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2021.


Χαϊδάρι, 18/8/2020
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021
 
έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/9/2020Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία».

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2020 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ με την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικής, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.11/9/2019 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση μέχρι και την Παρασκευή, 20/9/2019 για την υποβολή αιτήσεων στο ΠΜΣ «Επεμβατική Ακτινολογία». Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους (σύμφωνα με την προκήρυξη) στη Γραμματεία του Προγράμματος, στο Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», στο κτήριο Α.Κ.Ι.Σ.Α. (γραφείο 5 1ος όροφος), Ρίμινι 1, 12462 Χαϊδάρι. Ημέρες υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.. Πληροφορίες τηλ 210-7462916 (υπεύθυνη: Η. Ρουσοδήμου) Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pmsir@med.uoa.gr., υπ’ όψιν κα. Η. Ρουσοδήμου. H προκήρυξη και η αίτηση υποψηφιότητας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΒΆ Εργαστηρίου Ακτινολογίας (www.rad.uoa.gr), στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.pmsir.gr) και στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών (www.grammateia.med.uoa.gr).
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία».

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2019 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ με την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικής, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.
Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση μέχρι και την Δευτέρα, 1/10/2018 για την υποβολή αιτήσεων στο ΠΜΣ «Επεμβατική Ακτινολογία».


Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία». Η Επεμβατική Ακτινολογία βάσει του (ΦΕΚ  υπό δημοσίευση), έχει θεσμοθετηθεί ως εξειδίκευση της Ακτινολογίας.

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2018 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΔΜΣ.21/09/2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΜΣ "ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ"
Σας ενημερώνουμε πως δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ "Επεμβατική Ακτινολογία" μέχρι και την Παρασκευή 29/09/2017.10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ IDKD 2017

Το 10ο IDKD θα πραγματοποιηθεί στο Divani Apollon Palace στο Καβούρι, 29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2017.

Για πληροφορίες πατήστε εδώ

10/07/2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ" 2017-2018

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου

Σπουδών (ΜΔΕ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία».
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ Για την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ πίεστε εδώ23/09/2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΜΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σας ενημερώνουμε πως δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ Επεμβατικής Ακτινολογίας μέχρι και την Δευτέρα 3/10/2016.
Αλλαγή ημέρας συνεντεύξεων
Η ημέρα των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6/10/2016 και ώρα 13:00 στο Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας, ΠΓΝ "Αττικόν".20/07/2016 ΠΜΣ "ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ"

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17 διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία». Η Επεμβατική Ακτινολογία βάσει του ΦΕΚ 1020/3-4-2012, έχει θεσμοθετηθεί ως εξειδίκευση της Ακτινολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ...

Για την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ πίεστε εδώ...

Για να δείτε τις εργασίες πίεστε εδώ...


06/07/2016 9th IDKD Intensive Course in Greece
8th IDKD9th IDKD Intensive Course in Greece

September 15-18, 2016

Athens, Greece

Προκαταρκτικό πρόγραμμα ...06/07/2016 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΕΕΑ, ΤΡΙΤΗ 12/07/2016 ΩΡΑ 20:00 - ΜΙΚΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ

EA

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας, Αγγειοακτινολογίας & Νευροακτινολογίας

σας καλούν στην Μηνιαία Συνάντηση της Εταιρείας μας που πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/07/2016 και ώρα 20:00, στο Μικρό Αμφιθέατρο του Αρεταιείου.

Εισηγητής θα είναι ο εκλεκτός και διεθνώς αναγνωρισμένος συνάδελφος Κωνσταντίνος Σοφοκλέους από το Memorial Sloan Kettering Cancer Center με θέμα

"Intra-arterial therapies for colon ca liver meta".

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος

 

Δ. Α. Κελέκης, M.D, Ph.D, EBIR
Ομ. Καθηγητής Ακτινολογίας Παν/μιου Αθηνών

Ο Αντιπρόεδρος

 

Δ. Σιαμπλής, M.D, Ph.D, EBIR
Ομ. Καθηγητής Ακτινολογίας Παν/μιου Πατρών

Ο Γεν. Γραμματέας

 

Α. Χατζηϊωάννου, M.D, Ph.D, EBIR
Καθ. Ακτινολογίας Παν/μιου Αθηνών


29/06/2016 Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17 διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία». Η Επεμβατική Ακτινολογία βάσει του ΦΕΚ 1020/3-4-2012, έχει θεσμοθετηθεί ως εξειδίκευση της Ακτινολογίας.

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2016 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ.

Για να δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πιέστε εδώ...
Για την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ πιέστε εδώ...

05/04/2016 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ


20-22 Μαΐου 2016
Αμφιθέατρο Νοσοκομείου
«Ερρίκος Ντυνάν»

10/11/2015 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
    


    Έναρξη Συνεδρίου: Πέμπτη 13/11/2015

    Για το πρόγραμμα του Συνεδρίου πατήστε εδώ...


28/09/2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΠΜΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σας ενημερώνουμε πως δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ Επεμβατικής Ακτινολογίας μέχρι και την Παρασκευή 2/10/2015.


09/09/2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΜΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2015-2016

Για να δείτε και να τυπώσετε την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ πατήστε εδώ.....24/08/2015 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΔΩ ΘΑ ΒΑΛΕΙΣ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ


22/06/2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2015-2016

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση μέχρι και την Παρασκευή, 03/07/2015  για την υποβολή αιτήσεων στο ΠΜΣ «Επεμβατική Ακτινολογία».05/06/2015 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΜΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2015-2016


Για να δείτε και να τυπώσετε την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ πατήστε εδώ.......09/04/2015 7o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας, Αγγειοακτινολογίας & Νευροακτινολογίας

σας προσκαλούν να συμμετέχετε στις εργασίες του 7ο Πανελληνίου Συνεδρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας.

Το Συνέδριο θα γίνει στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν», Παρασκευή 15 Μαΐου έως Κυριακή 17 Μαΐου 2015.

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Συνέδριο, μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας (http://www.epemvatiki.gr) είτε με την αποστολή της φόρμας εγγραφής και κατάθεση στον τραπεζιτικό λογαριασμό της εταιρείας, είτε κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου στη Γραμματεία της Εταιρείας.

Εγγραφή Συνεδρίου

 

Ειδικευμένοι Ιατροί

40 Ευρώ

Ειδικευόμενοι Ιατροί

20 Ευρώ

Τεχνολόγοι – Ακτινολόγοι, Νοσηλευτές, Φοιτητές

Δωρεάν

Οι ελεύθερες ανακοινώσεις του Συνεδρίου θα είναι μόνο προφορικές. Για την υποβολή περιλήψεων προς αξιολόγηση, παρακαλείσθε όπως ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες, που θα βρείτε στην ιστοσελίδα της http://www.epemvatiki.gr

Η προθεσμία υποβολής των εργασιών είναι η 8 Μαΐου 2015.

Η υποβολή των εργασιών γίνεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Συνεδρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dkelekis@med.uoa.gr, με θέμα: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ – 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ».

Υπεύθυνη για την παραλαβή των ελεύθερων ανακοινώσεων είναι η Γραμματέας της Εταιρείας κα. Κατερίνα Μεταξάκη με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε και στο τηλέφωνο 210 7258550.

 

Ο ΠρόεδροςΟ Αντιπρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δ. Α. Κελέκης, M.D, Ph.D, EBIR
Ομ. Καθηγητής Ακτινολογίας Παν/μιου Αθηνών
Δ. Σιαμπλής, M.D, Ph.D, EBIR
Ομ. Καθηγητής Ακτινολογίας Παν/μιου Πατρών
Α. Χατζηϊωάννου, M.D, Ph.D, EBIR
Καθ. Ακτινολογίας Παν/μιου Αθηνών


09/12/2014 ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΘ Δ.Α. ΚΕΛΕΚΗ - ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ 11/12/2014 - ΒΡΑΒΕΙΟ Β. ΜΑΛΑΜΟΥ
dk_smallΤην Πέμπτη 11/12/2014 στις 19.30 κατά τη διάρκεια της Τελετής Έναρξης του 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας που θα λάβει χώρα στην Αίγλη Ζαππείου (Αίθουσα Ολυμπία III, IV) η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας, τιμά τον  Ομ. Καθηγητή Δημ. Α. Κελέκης, Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Α, με την απονομή του Βραβείου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΛΑΜΟΥ» για την πολύπλευρη και πολυετή προσφορά του στην Εσωτερική Παθολογία και Ιατρική Επιστήμη, γενικότερα.
Το Βραβείο «Β. Μαλάμου» αποτελεί ένα ετήσιο βραβείο που θεσμοθετήθηκε από την Ε.Ε.Ε.Π. το 2000, με στόχο να τιμήσει Έλληνες ιατρούς που διακρίνονται για το ερευνητικό, κλινικό και διδακτικό τους έργο, τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς.

15/10/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «EΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ» - ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΞΕΙΣ
Σας ενημερώνουμε ότι οι Προφορικές Συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν  την Τετάρτη, 22/10/2014 και ώρα 13:00-15:00.

03/10/2014 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση μέχρι και την Τετάρτη, 15/10/2014 για την υποβολή αιτήσεων στο ΠΜΣ «Επεμβατική Ακτινολογία».


01/10/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση μέχρι και την Παρασκευή, 03/10/2014  για την υποβολή αιτήσεων στο ΠΜΣ «Επεμβατική Ακτινολογία».

01/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 2014-15 - ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Για να δείτε και να τυπωσετε την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ πιέστε εδώ...

01/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 2014-15
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15 διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία». Η Επεμβατική Ακτινολογία βάσει του ΦΕΚ 1020/3-4-2012, έχει θεσμοθετηθεί ως εξειδίκευση της Ακτινολογίας.

23/10/2013 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-14

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος μετά από αξιολόγηση των φακέλλων των υποψηφίων και μετά από συνέντευξη, όσων υποψηφίων προσήλθαν, και εφαρμόζοντας τα κριτήρια αξιολόγησης, που έχουν τεθεί, κατέληξε στην επιλογή των Μεταπτυχιακών  Φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα για τα επόμενα 2 Ακαδημαϊκά Έτη.

Για να δείτε τα ονόματα των επιτυχόντων, πατήστε εδώ.....


News 1 - 20 of 49
First | Prev. | 1 2 3 | Next | Last All

Αρχική
  |  
Ανακοινώσεις
  |  
Εκδηλώσεις
  |  
Εκπαίδευση
  |  
Λειτουργία Π.Μ.Σ
  |  
Επικοινωνία
  |  
Σύνδεσμοι

Powered by InterOPTICS A.E.E.