ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ"

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εισαγωγή Χρήστη
Login:
Password:
Forgot your password?

Society News

 

Καλώς ήλθατε στον ιστοχώρο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επεμβατική Ακτινολογία" της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην επιστημονική περιοχή της Επεμβατικής Ακτινολογίας.


Τελευταία Νέα


1/06/2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ«ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία».

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2023 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ με την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).


14/06/2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ«ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία».

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2022 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ με την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).


05/08/2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ«ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία».

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2021 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ με την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).


22/06/2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2021-2023

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επεμβατική Ακτινολογία».
Με την παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος καλούνται να υποβάλουν την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2023. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2021.


Χαϊδάρι, 18/8/2020
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021
 
έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/9/2020Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία».

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2020 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ με την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικής, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.11/9/2019 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση μέχρι και την Παρασκευή, 20/9/2019 για την υποβολή αιτήσεων στο ΠΜΣ «Επεμβατική Ακτινολογία». Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους (σύμφωνα με την προκήρυξη) στη Γραμματεία του Προγράμματος, στο Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», στο κτήριο Α.Κ.Ι.Σ.Α. (γραφείο 5 1ος όροφος), Ρίμινι 1, 12462 Χαϊδάρι. Ημέρες υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.. Πληροφορίες τηλ 210-7462916 (υπεύθυνη: Η. Ρουσοδήμου) Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pmsir@med.uoa.gr., υπ’ όψιν κα. Η. Ρουσοδήμου. H προκήρυξη και η αίτηση υποψηφιότητας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΒΆ Εργαστηρίου Ακτινολογίας (www.rad.uoa.gr), στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.pmsir.gr) και στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών (www.grammateia.med.uoa.gr).
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία».

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2019 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ με την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικής, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.
Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση μέχρι και την Δευτέρα, 1/10/2018 για την υποβολή αιτήσεων στο ΠΜΣ «Επεμβατική Ακτινολογία».


Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία». Η Επεμβατική Ακτινολογία βάσει του (ΦΕΚ  υπό δημοσίευση), έχει θεσμοθετηθεί ως εξειδίκευση της Ακτινολογίας.

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2018 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΔΜΣ.21/09/2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΜΣ "ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ"
Σας ενημερώνουμε πως δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ "Επεμβατική Ακτινολογία" μέχρι και την Παρασκευή 29/09/2017.10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ IDKD 2017

Το 10ο IDKD θα πραγματοποιηθεί στο Divani Apollon Palace στο Καβούρι, 29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2017.

Για πληροφορίες πατήστε εδώ

10/07/2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ" 2017-2018

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου

Σπουδών (ΜΔΕ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία».
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ Για την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ πίεστε εδώ15/07/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-14

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επεμβατική Ακτινολογία" για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14

περισσότερα........

25/06/2013 Αποτελέσματα εξετάσεων 4ης Εκπαιδευτικής Ενότητας 2012-13
Για να δείτε τα αποτελέματα πατήστε εδώ

26/04/2013 Αποτελέσματα εξετάσεων 3ης Εκπαιδευτικής Ενότητας 2012-13
Για να δείτε τα αποτελέσματα, πατήστε εδώ...

05/04/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΠΡΟΛΗΨΗ - ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Η Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας & Ιατρικής Απεικόνισης του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Ελληνική Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο μαστού "Αλμα Ζωής" διοργανώνουν την Ενημερωτική Διημερίδα, στις 19 και 20 Απριλίου 2013.

Περισσότερα..........

21/03/2013 ESIR 2013: Musculoskeletal Intervention Course

Διοργάνωση Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής διημερίδας "Επεμβατική Ακτινολογία του Μυοσκελετικού" (7 & 8 Ιουνίου 2013, ΠΓΝ "ΑΤΤΙΚΟΝ")

Γραμματεία:

Έλενα Προκάκη

Τ: 210-5831836

eprokaki@med.uoa.gr

Organising Travel Agency:

Theotokis Travel Congresses

www.theotokistravel.gr

Περισσότερα....... 

05/03/2013 Αποτελέσματα εξετάσεων 2ης Εκπαιδευτικής Ενότητας 2012-13
Για να δείτε τα αποτελέσματα, πατήστε εδώ..

01/03/2013 ΕΓΓΡΑΦΕΣ Μ.Φ. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-13

Εγγραφές 1ετών & 2ετών Μ.Φ. για το εαρινό εξάμηνο 2012-13.

Περισσότερα.....

07/02/2013 Αποτελέσματα εξετάσεων 1ης Εκπαιδευτικής Ενότητας 2012-13
Για πληροφορίες πατήστε εδώ.

28/01/2013 IDKD COURSES 2013
Για πληροφορίες πατήστε εδώ

05/11/2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-13
Περισσότερα...

05/11/2012 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-13
Για να δείτε τους επιτυχόντες Μ.Φ., πατήστε εδώ

08/10/2012 ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι συνεντευξεις των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνουν την Τετάρτη, 10/10/2012, ώρα 13:30, στο ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

08/10/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ : "Εργασία, Πρακτική 'Ασκηση και Εθελοντική Εργασία στον ΟΗΕ"
Για περισσότερα πιέστε εδώ...

01/10/2012 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ 2012-2013
Για να δείτε το έγγραφο της παράτασης πιέστε εδώ...

03/07/2012 Αποτελέσματα εξετάσεων 4ης Εκπαιδευτικής Ενότητας 2011-12

Περισσότερα.....

21/06/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-13

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-13, διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία», η οποία βάσει του ΦΕΚ 1020/3-4-2012, θεωρείται εξειδίκευση της Ακτινολογίας.

Περισσότερα........

24/05/2012 Αποτελέσματα εξετάσεων 3ης Εκπαιδευτικής Ενότητας 2011-12
Για να δείτε τ' αποτελέσματα πατήστε εδώ

30/03/2012 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας, 11-13 Μαΐου 2012, Πάτρα
Παράταση υποβολής περιλήψεων εργασιών. Για πληροφορίες πατήστε εδώ

09/03/2012 Αποτελέσματα εξετάσεων 2ης Εκπαιδευτικής Ενότητας 2011-12
Για να δείτε τ' αποτελέσματα πατήστε εδώ

10/02/2012 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ IDKD

Το 5ο IDKD θα γίνει στη Μύκονο, 27-30 Σεπτεμβρίου 2012.

Για πληροφορίες πατήστε εδώ


News 21 - 40 of 49
First | Prev. | 1 2 3 | Next | Last All

Αρχική
  |  
Ανακοινώσεις
  |  
Εκδηλώσεις
  |  
Εκπαίδευση
  |  
Λειτουργία Π.Μ.Σ
  |  
Επικοινωνία
  |  
Σύνδεσμοι

Powered by InterOPTICS A.E.E.