ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ"

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εισαγωγή Χρήστη
Login:
Password:
Forgot your password?

Society News

 

Καλώς ήλθατε στον ιστοχώρο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επεμβατική Ακτινολογία" της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην επιστημονική περιοχή της Επεμβατικής Ακτινολογίας.


Τελευταία Νέα


1/06/2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ«ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία».

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2023 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ με την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).


14/06/2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ«ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία».

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2022 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ με την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).


05/08/2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ«ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία».

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2021 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ με την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).


22/06/2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2021-2023

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επεμβατική Ακτινολογία».
Με την παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος καλούνται να υποβάλουν την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2023. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2021.


Χαϊδάρι, 18/8/2020
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021
 
έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/9/2020Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία».

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2020 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ με την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικής, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.11/9/2019 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση μέχρι και την Παρασκευή, 20/9/2019 για την υποβολή αιτήσεων στο ΠΜΣ «Επεμβατική Ακτινολογία». Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους (σύμφωνα με την προκήρυξη) στη Γραμματεία του Προγράμματος, στο Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», στο κτήριο Α.Κ.Ι.Σ.Α. (γραφείο 5 1ος όροφος), Ρίμινι 1, 12462 Χαϊδάρι. Ημέρες υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.. Πληροφορίες τηλ 210-7462916 (υπεύθυνη: Η. Ρουσοδήμου) Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pmsir@med.uoa.gr., υπ’ όψιν κα. Η. Ρουσοδήμου. H προκήρυξη και η αίτηση υποψηφιότητας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΒΆ Εργαστηρίου Ακτινολογίας (www.rad.uoa.gr), στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.pmsir.gr) και στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών (www.grammateia.med.uoa.gr).
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία».

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2019 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ με την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικής, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.
Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση μέχρι και την Δευτέρα, 1/10/2018 για την υποβολή αιτήσεων στο ΠΜΣ «Επεμβατική Ακτινολογία».


Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία». Η Επεμβατική Ακτινολογία βάσει του (ΦΕΚ  υπό δημοσίευση), έχει θεσμοθετηθεί ως εξειδίκευση της Ακτινολογίας.

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2018 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΔΜΣ.21/09/2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΜΣ "ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ"
Σας ενημερώνουμε πως δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ "Επεμβατική Ακτινολογία" μέχρι και την Παρασκευή 29/09/2017.10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ IDKD 2017

Το 10ο IDKD θα πραγματοποιηθεί στο Divani Apollon Palace στο Καβούρι, 29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2017.

Για πληροφορίες πατήστε εδώ

10/07/2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ" 2017-2018

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου

Σπουδών (ΜΔΕ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία».
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ Για την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ πίεστε εδώ12/01/2012 Αποτελέσματα εξετάσεων 1ης Εκπαιδευτικής Ενότητας 2011-12
Για να δείτε τ' αποτελέσματα, πατήστε εδώ

09/01/2012 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας

Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας θα γίνει στην Πάτρα, 11 - 13 Μαΐου 2012.

Πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: http://ir2012.upatras.gr/

13/10/2011 Εγγραφές 1ετών (ή 2ετών) Μεταπτυχιακών Φοιτητών

10/10/2011 Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-12"

22/09/2011 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση μέχρι την Παρασκευή, 30/09/2011 για την υποβολή αιτήσεων στο ΠΜΣ «Επεμβατική Ακτινολογία».


Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ...

08/09/2011 (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ) 2011-12
Για να δείτε το πρόγραμμα πιέστε εδώ...

07/07/2011 Ανακοίνωση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-12

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-12, διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία».


Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε την προκήρυξη πιέστε εδώ...


Για το έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ πιέστε εδώ...

20/12/2010 Κατασκευή Ιστότοπου

Η εταιρεία InterOPTICS ανέλαβε την κατασκευή του Διαδικτυακού τόπου του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

01/10/2010 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΜΣ "ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ" ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-11

EΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΜΣ

"ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ"

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-11


News 41 - 49 of 49
First | Prev. | 1 2 3 | Next | Last All

Αρχική
  |  
Ανακοινώσεις
  |  
Εκδηλώσεις
  |  
Εκπαίδευση
  |  
Λειτουργία Π.Μ.Σ
  |  
Επικοινωνία
  |  
Σύνδεσμοι

Powered by InterOPTICS A.E.E.