ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ"

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εισαγωγή Χρήστη
Login:
Password:
Forgot your password?

Κανονισμοί

 
Αρχική Σελίδα  > Κανονισμοί

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών


"ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ"


Πρόσκληση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Επεμβατική Ακτινολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το πρόγραμμα εστιάζει στην παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων και εξειδικευμένης εκπαίδευσης στον τομέα της «Επεμβατικής Ακτινολογίας». Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) στην «Επεμβατική Ακτινολογία» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.


Συμμετέχοντες


Απόφοιτοι:

·         Ιατρικής

·         Νοσηλευτικής

·         Κτηνιατρικής

·         Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

·         Τεχνολόγους Ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών βιοτεχνολογίας.

·         Επιστημόνων Ηλεκτρονικών εφαρμογών, τεχνικής νοημοσύνης,

 

της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

 

Δομή


Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο (2) χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται για την προετοιμασία και την υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα αποτελείται από έξι ενότητες που αφορούν:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ  Ι – ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ – ΜΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IΙ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

Η επίσημη γλώσσα αυτού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η Ελληνική. Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική για το 80% των διδακτικών ωρών κάθε ενότητας. Παρέχεται και η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι μαθητές αυτής της κατηγορίας πρέπει να έχουν αποδεδειγμένο ιστορικό εργασίας και υποβολής σύμβασης εργασίας ή πιστοποιητικού εργοδότη.

Αρχική
  |  
Ανακοινώσεις
  |  
Εκδηλώσεις
  |  
Εκπαίδευση
  |  
Λειτουργία Π.Μ.Σ
  |  
Επικοινωνία
  |  
Σύνδεσμοι

Powered by InterOPTICS A.E.E.