ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ"

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εισαγωγή Χρήστη
Login:
Password:
Forgot your password?

Στοχοθεσία Ποιότητας

 
Αρχική Σελίδα  > ΚανονισμοίΣτοχοθεσία Ποιότητας

ΠΜΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

 

 

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ

(δείκτης)

 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

(τρέχουσα τιμή)

 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ

(Τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα;)

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

(Ποιος αναλαμβάνει κάθε ενέργεια;)

 

ΧΡΟΝΟ-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

(Πότε;)

 

 

Δ5.05-21 Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων προς τους

εγγεγραμμένους

 

 

5,97%

 

 

15%

1.1. Εξορθολογισμός του Μαθησιακού Φόρτου των

Φοιτητών χωρίς να

επηρεάζεται η φυσιογνωμία και το επίπεδο σπουδών του ΠMΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στρατηγικός Στόχος 1: Συνεχής Αναβάθμιση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του ΠΜΣ

 

 

 

 

 

Α.1 Βελτίωση Ρυθμού

Αποφοίτησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 

 

 

 

 

 

 

ΕΔ.1 Ποσοστό

εγγεγραμμένων φοιτητών ή

τελειοφοίτων που δεν έχουν

ολοκληρώσει έγκαιρα τη

διπλωματική τους εργασία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

1.2  Ενέργειες Αλληλεπίδρασης

παλαιότερων φοιτητών με τους νέους φοιτητές με στόχο την υποστήριξη των

δεύτερων στην ολοκλήρωση των σπουδών τους.

1.3  Ενίσχυση Φροντιστηριακών

Μαθημάτων

1.4   Ενισχυτική διδασκαλία στα μαθήματα που κρίνεται

απαραίτητο

1.5    Ενίσχυση του υλικού της εξ’ αποστάσεως

εκπαίδευσης στην πλατφόρμα e-class και το

Open Delos.

 

 

 

 

 

Διευθυντής ΠΜΣ Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διδάσκοντες ΠΜΣ Γραμματεία Τμήματος OMEA Τμήματος ΟΕΠΙ ΠΜΣ

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2023

 

 

 

 

 

1.6 Διασφάλιση προδιαγραφών σύγχρονης

πανεπιστημιακής

 

 


 

 

 

 

 

 

εκπαίδευσης η οποία, εκτός των άλλων, θα βασίζεται και στο δείκτη «αριθμός

φοιτητών ανά διδάσκοντα».

 

1.7 Αξιοποίηση των

νεοπροσληφθέντων μελών ΔΕΠ και μελών ΕΔΙΠ ώστε να καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες των

φοιτητών του ΠΜΣ

 

 

 

 

 

 

 

Α.2 Ενίσχυση της Κουλτούρας Ποιότητας στο ΠΜΣ

 

 

 

 

 

ΕΔ.2

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακών Σπουδών από την ΕΘΑΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

1.8  Δημιουργία Ομάδας Εργασίας Πιστοποίησης

ΠΜΣ (ΟΕΠΙ)

1.9  Συμμετοχή στην ΟΕΠΙ Φοιτητών και Αποφοίτων

του ΠΜΣ

1.10 Συνεργασία με την ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ

1.11  Μεταφορά

τεχνογνωσία από ΟΜΕΑ Τμήματος

1.12  Υποβολή Φακέλου Πιστοποίησης

1.13  Πραγματοποίηση Εσωτερικής

1.14  Συμμετοχή στη Διαδικασία Εξωτερικής

Αξιολόγησης

 

 

 

 

 

Διευθυντής ΠΜΣ Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διδάσκοντες ΠΜΣ Γραμματεία Τμήματος OMEA Τμήματος

ΟΕΠΙ ΠΜΣ

ΜΟ.ΔΙ.Π

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2023

 

 

Α.3 Ευελιξία Σπουδών

Φοιτητοκεντρική Μάθηση

ΕΔ.3

Ποσοστό μαθημάτων ελεύθερης επιλογής

 

 

 

0

 

 

 

2

 

1.15  Εισαγωγή Σύγχρονων και Εναλλακτικών Μορφών Αξιολόγησης των φοιτητών

στο πλαίσιο των μαθημάτων.

1.16  Αξιοποίηση των ΤΠΕ για ενίσχυση της ποιότητας

στην εκπαίδευση και

 

Διευθυντής ΠΜΣ Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διδάσκοντες ΠΜΣ Γραμματεία Τμήματος OMEA Τμήματος ΟΕΠΙ ΠΜΣ

 

 

 

 

31/12/2023

 

 

 


 

 

 

 

 

 

διεθνοποίηση της έρευνας και διδασκαλίας.

1.17  Διοργάνωση δράσεων, ώστε να δοθούν επιπλέον

ερεθίσματα και κίνητρα για συμμετοχή «δια ζώσης» στις ακαδημαϊκές διαδικασίες και εμπέδωση της

ακαδημαϊκής κουλτούρας.

1.18  Ενίσχυση της ευελιξίας των φοιτητών στον

σχεδιασμό των σπουδών τους μέσω της ενισχυμένης δυνατότητας επιλογής του μείγματος μαθημάτων

 

 

 

 

Α.4 Ενεργοποίηση Συμβουλευτικής Σπουδών

Ε.Δ.4 Ποσοστό Εγγεγραμμένων Φοιτητών του ΠΜΣ που απευθύνθηκαν στον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

 

 

 

0%

 

 

 

50%

1.19  Αξιοποίηση του Θεσμού του Ακαδ. Συμβούλου

Καθηγητή για εκπαιδευτικά θέματα

1.20  Δυνατότητες

εφαρμογής e-mentoring

Διευθυντής ΠΜΣ Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διδάσκοντες ΠΜΣ Γραμματεία Τμήματος OMEA Τμήματος

ΟΕΠΙ ΠΜΣ

 

 

 

31/12/2023

 

 

 

Α.5 Ενεργή Συμμετοχή Φοιτητών και Αποφοίτων στις διαδικασίες Εσωτερικής

Αξιολόγησης

Ε.Δ.5 Ποσοστό Εγγεγραμμένων Φοιτητών του ΠΜΣ που

συμμετείχαν στις διαδικασίες

εσωτερικής

αξιολόγησης του ΠΜΣ

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

20%

1.20  Ενημέρωση των Φοιτητών και Αποφοίτων

για τις διαδικασίες

εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ

1.21  Προώθηση των Ηλεκτρονικών

Ερωτηματολογίων μέσω του

e-class

1.22 Ανάδειξη των διορθωτικών αλλαγών με

βάση τις αξιολογήσεις των

φοιτητών ώστε να

 

 

 

Διευθυντής ΠΜΣ Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διδάσκοντες ΠΜΣ Γραμματεία Τμήματος OMEA Τμήματος ΟΕΠΙ ΠΜΣ

 

 

 

 

 

 

31/12/2023

Ε.Δ.6 Ποσοστό Αποφοίτων του ακαδημαϊκού

έτους 2021-2022

 

5%

 

20%


 

 

 

του ΠΜΣ που συμμετείχαν στις διαδικασίες

εσωτερικής

αξιολόγησης του ΠΜΣ

 

 

λαμβάνεται εμπράκτως η συμβολή της συμμετοχής τους στην αξιολόγηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στρατηγικός

Στόχος 2: Ενίσχυση και Προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας της Καινοτομίας και της Αριστείας στην έρευνα

 

 

 

 

 

 

 

 

Β1 Ποιότητα του παραγόμενου

ερευνητικού έργου των

Διδασκόντων του ΠΜΣ με βάση τις δημοσιεύσεις και την επιστημονική απήχηση

Ε.Δ.4 Μέσο

πλήθος εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές βάσει Scopus ανά μέλος του Διδακτικού Προσωπικού του ΠΜΣ (5 έτη)

 

 

 

 

4

 

 

 

 

8

2.1. Χρηματοδότηση ανακοινώσεων σε διεθνή

επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης των

διδασκόντων του ΠΜΣ

2.2  Ανάπτυξη μηχανισμών καταγραφής και

παρακολούθησης του ερευνητικού έργου των διδασκόντων του ΠΜΣ

2.3   Αξιοποίηση δομών και κανονιστικού πλαισίου για

τη διευκόλυνση στην πρόσβαση επιστημονικού εξοπλισμού.

2.4     Παροχή συμβουλευτικής

υποστήριξης στα μέλη ΔΕΠ και τους διδάσκοντες του ΠΜΣ για την δημιουργία προφίλ στο Google Scholar και σε άλλες δημοφιλείς βάσεις δεδομένων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διευθυντής ΠΜΣ Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διδάσκοντες ΠΜΣ Γραμματεία Τμήματος OMEA Τμήματος ΟΕΠΙ ΠΜΣ

Στελέχη ΜΟ.ΔΙ.Π

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2023

 

 

 

 

 

 

 

E.Δ.5 Διδάσκοντες Μέλη Δ.Ε.Π. με

σημαντική αναγνώριση

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β2 Συμμετοχή Φοιτητών του ΠΜΣ σε

ερευνητικές διεργασίες

E.Δ.6 Αριθμός Σεμιναρίων με αντικείμενο τη συγγραφή

ερευνητικών άρθρων και διπλωματικών εργασιών

 

 

 

2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

2.5  Αξιοποίηση των ΤΠΕ για ενίσχυση της ποιότητας και διεθνοποίησης της έρευνας

2.6  Οργάνωση ειδικών σεμιναρίων από τους

διδάσκοντες του ΠΜΣ για τη συγγραφή ερευνητικών άρθρων και διπλωματικών

εργασιών

2.7  Ενίσχυση της

ερευνητικής δυναμικής του Προγράμματος

Μεταπτυχιακών Σπουδών με έμφαση στις διεθνείς

ερευνητικές συνεργασίες, την ενίσχυση της

κινητικότητας των

μεταπτυχιακών φοιτητών και τη συμμετοχής τους σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

2.8    Πρόβλεψη κονδυλίων που θα ενθαρρύνουν τις δημοσιεύσεις σε

περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης από φοιτητές του ΠΜΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διευθυντής ΠΜΣ Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διδάσκοντες ΠΜΣ Γραμματεία Τμήματος OMEA Τμήματος ΟΕΠΙ ΠΜΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2023

E.Δ.7 Ποσοστό Αποφοίτων του ΠΜΣ (2021-

2022), που κατά τη διάρκεια των σπουδών

δημοσίευσε

ερευνητικό άρθρο ή συμμετείχε σε συγγραφική

ομάδα με μέλος ΔΕΠ Διδάσκοντα του ΠΜΣ

 

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

 

10%

E.Δ.8 Αριθμός Συνεδρίων

ερευνητικού προσανατολισμού που οργανώθηκαν από το Τμήμα ή το ΠΜΣ και στα

οποία

συμμετείχαν Φοιτητές του ΠΜΣ

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

E.Δ.9 Ποσοστό Εγγεγραμμένων Φοιτητών του

ΠΜΣ (2021-2022)

που συμμετείχαν σε συνέδρια

 

 

80%

 

 

90%


 

 

 

ερευνητικού προσανατολισμού του Τμήματος ή του ΠΜΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β3. Σύνδεση ΠΜΣ με Σπουδές σε

Διδακτορικό Επίπεδο

 

 

 

 

 

 

 

E.Δ.10 Ποσοστό Αποφοίτων του ΠΜΣ για το έτος 2021-2022 που

συνέχισε τις σπουδές του σε Διδακτορικό Επίπεδο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4%

2.9  Ενημέρωση των Φοιτητών του ΠΜΣ για τις δυνατότητες συνέχισης σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο

2.10  Συνεργασία με την Διοίκηση του Τμήματος

για την εναρμόνιση με τις ερευνητικές

προτεραιότητες και κατευθύνσεις της

Διδακτορικής Έρευνας

2.11  Υποστήριξη των

μεταπτυχιακών φοιτητών και αποφοίτων στη συγγραφή ερευνητικής πρότασης για υλοποίηση διδακτορικής διατριβής

 

 

 

 

 

 

 

Διευθυντής ΠΜΣ Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διδάσκοντες ΠΜΣ Γραμματεία Τμήματος OMEA Τμήματος ΟΕΠΙ ΠΜΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2023

 

Στρατηγικός Στόχος 3: Βελτίωση της

Διασύνδεσης με την Κοινωνία και την Αγορά Εργασίας

 

Γ1. Εφαρμογή δράσεων διασύνδεσης του ΠΜΣ με την αγορά εργασίας και την Τοπική Κοινωνία

E.Δ.11 Δράσεις διασύνδεσης για τους αποφοίτους του ΠΜΣ με την Αγορά Εργασίας

 

 

3.1  Παροχή Υπηρεσιών Ατομικής και Ομαδικής

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Σταδιοδρομίας Φοιτητών και Αποφοίτων

για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας

3.2  Συμμετοχή σε δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης με την οικονομία και την

αγορά εργασίας (ημέρες

 

Διευθυντής ΠΜΣ Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διδάσκοντες ΠΜΣ Γραμματεία Τμήματος OMEA Τμήματος ΟΕΠΙ ΠΜΣ

Στελέχη Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

 

 

 

 

31/12/2023

E.Δ.12

Εκδηλώσεις Παρουσίασης και Προβολής του

ΠΜΣ σε

 

0

 

2


 

 

 

συνεργασία με τοπικούς φορείς

 

 

καριέρας, δράσεις ενημέρωσης κ.α)

3.3  Συνεργασία του Γραφείου Διασύνδεσης με το

ΠΜΣ για την δικτύωση με τους αποφοίτους του

3.4  Ανάθεση σε εταιρία συμβούλων της κατάρτισης

μελετών απορρόφησης αποφοίτων του ΠΜΣ

3.5   Πραγματοποίηση Ετήσιας Εναρκτήριας

Εκδήλωσης

νεοεισερχομένων φοιτητών του ΠΜΣ.

άσκησης/διπλωματικής

 

 

 

 

 

 

E.Δ.13 Υποδοχή

νεοεισερχομένων φοιτητών του ΠΜΣ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ2. Αξιοποίηση, Συνεργασία και

Δικτύωση με τους Αποφοίτους του Τμήματος και του ΠΜΣ

E.Δ.14 Reunion Αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

 

3.6   Πραγματοποίηση Ετήσιας Εκδήλωσης για τους Αποφοίτους του

Προγράμματος

Μεταπτυχιακών Σπουδών

3.7  Συνεργασία με το Τμήμα

/Ακαδημαϊκή Μονάδα για την Δημιουργία του Γραφείου Αποφοίτων

3.8  Οργάνωση Διαλέξεων στο πλαίσιο του ΠΜΣ από

αποφοίτους του Προγράμματος

3.9  Εγγραφή των αποφοίτων του ΠΜΣ στο

Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Διασύνδεσης

 

 

 

 

 

 

 

Διευθυντής ΠΜΣ Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διδάσκοντες ΠΜΣ Γραμματεία Τμήματος OMEA Τμήματος ΟΕΠΙ ΠΜΣ

Απόφοιτοι ΠΜΣ

Στελέχη Γραφείου Διασύνδεσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2023

E.Δ.15 Ποσοστό των Αποφοίτων του ΠΜΣ που

ενεγράφησαν στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Διασύνδεσης

 

 

 

0%

 

 

 

15%

 

E.Δ.16 Αριθμός Αποφοίτων στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του ΠΜΣ

 

 

 

15

 

 

 

20


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στρατηγικός

Στόχος 4: Ενίσχυση της Διεθνοποίησης και της

Εξωστρέφειας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ1. Συμμετοχή σε δραστηριότητες της συνεργασίας ευρωπαϊκών πανεπιστημίων CIVIS.

E.Δ.17 Ποσοστό φοιτητών στο σύνολο των

εγγεγραμμένων φοιτητών του ΠΜΣ που συμμετείχαν σε

δραστηριότητες της συνεργασίας ευρωπαϊκών πανεπιστημίων CIVIS

 

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

4.1  Συμμετοχή σε

οργάνωση short courses από διδάσκοντες του ΠΜΣ

4.2    Συμμετοχή σε οργάνωση θερινών

σχολείων από διδάσκοντες του ΠΜΣ

 

 

 

 

 

 

 

Διευθυντής ΠΜΣ Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διδάσκοντες ΠΜΣ Γραμματεία Τμήματος OMEA Τμήματος ΟΕΠΙ ΠΜΣ

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Ομάδα CIVIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2023

E.Δ.18 Ποσοστό Διδασκόντων του ΠΜΣ που

συμμετείχαν σε δραστηριότητες της συνεργασίας ευρωπαϊκών πανεπιστημίων CIVIS

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

2%


 

 

 

 

 

Δ4. Λήψη

Διαπιστεύσεων και

Πιστοποιήσεων από Διεθνείς Οργανισμούς

 

 

 

 

E.Δ.19

Διαπιστεύσεις και Πιστοποιήσεις από Διεθνείς

Οργανισμούς

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

1

4.3  Σύνταξη και Υποβολή Φακέλου Πιστοποίησης

στον Οργανισμό ….

4.4  Πραγματοποίηση Αξιολόγησης

4.5  Ενημέρωση της ακαδ κοινότητας και των

ενδιαφερόμενων μερών για τη λήψη της διαπίστευσης

/πιστοποίησης

 

 

 

Διευθυντής ΠΜΣ Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διδάσκοντες ΠΜΣ Γραμματεία Τμήματος OMEA Τμήματος ΟΕΠΙ ΠΜΣ

 

 

 

 

 

 

31/12/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στρατηγικός Στόχος 5: Αναβάθμιση Πανεπιστημιακού Περιβάλλοντος - Βελτίωση

Υποδομών και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

 

 

Ε.1 Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Διοίκησης και Υπηρεσιών

Ψηφιακής

Διακυβέρνησης

 

 

 

E.Δ.20 Ανάπτυξη Νέου

Πληροφοριακών Συστήματος για το ΠΜΣ

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

1

5.1                     Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για την διαχείριση των φοιτητών και των διαδικασιών του ΠΜΣ

5.2   Διασύνδεση Πληροφοριακού Συστήματος με το

Φοιτητολόγιο

Σύγκλητος Πρυτανικές Αρχές ΕΛΚΕ

Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου Διευθυντής ΠΜΣ

Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδάσκοντες ΠΜΣ Γραμματεία Τμήματος OMEA Τμήματος

ΟΕΠΙ ΠΜΣ

Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου

 

 

 

 

 

31/12/2023

Ε.2 Βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών υποστήριξης της φοιτητικής

κοινότητας του ΠΜΣ

 

 

 

E.Δ.21 Νέες Αίθουσες Διδασκαλίας

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

5.3  Δημιουργία νέων Αιθουσών Διδασκαλίας

5.4  Ανακαίνιση χώρων για τη δημιουργία νέων αιθουσών διδασκαλίας

5.5  Προμήθεια Γραφείων και εξοπλισμού

Σύγκλητος Πρυτανικές Αρχές ΕΛΚΕ

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Διευθυντής ΠΜΣ

Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδάσκοντες ΠΜΣ

 

 

 

 

31/12/2023


 

 

 

 

 

 

 

Γραμματεία Τμήματος OMEA Τμήματος ΟΕΠΙ ΠΜΣ

 

 

 

 

 

 

31/12/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε.3 Βελτίωση Προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ

E.Δ.22 Δαπάνες για δράσεις στήριξης/έργα

προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ ως προς τον ετήσιο Προϋπολογισμό του ΠΠΣ

 

 

 

5%

 

 

 

10%

5.6  Συμμετοχή στην υλοποίηση έργων για την

βελτίωση της προσβασιμότητας των κτηριακών υποδομών του Ιδρύματος για τα ΑΜΕΑ (Αίθουσες , εξωτερικοί

χώροι κ.α)

5.7  Χρήση των υπηρεσιών μετακίνησης των

φοιτητών με κινητικά προβλήματα από και προς τους χώρους του Πανεπιστημίου

5.8. Ανάπτυξη

εκπαιδευτικού υλικού και ενίσχυση της

εκπαιδευτικής διαδικασίας για άτομα με μειωμένη όραση και ακοή.

5.9 Αναβάθμιση του ιστότοπου του ΠΜΣ ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε

άτομα με μειωμένη όραση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύγκλητος Πρυτανικές Αρχές

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διευθυντής ΠΜΣ Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διδάσκοντες ΠΜΣ Γραμματεία Τμήματος OMEA Τμήματος ΟΕΠΙ ΠΜΣ

Μονάδα Προσβασιμότητας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2023

E.Δ.29 Ποσοστό αιθουσών ΠΜΣ προσβάσιμων από ΑΜΕΑ

 

60%

 

90%

 

 

 


 

Αρχική
  |  
Ανακοινώσεις
  |  
Εκδηλώσεις
  |  
Εκπαίδευση
  |  
Λειτουργία Π.Μ.Σ
  |  
Επικοινωνία
  |  
Σύνδεσμοι

Powered by InterOPTICS A.E.E.